Transmisja Online

Najbliższe posiedzenie Rady Gminy Zduny odbędzie się

w dniu …………… roku o godz. 10:00